Equip Pastoral
President
Vicari General
Secretari-Canceller
Rector del Seminari
Director de l'IREL
Arxipreste de «Mare de Déu de l'Acadèmia»
Arxipreste de «Sant Anastasi»
Arxipreste de «Baix Segre»
Arxipreste de «Baix Urgell - les Garrigues»
Arxipreste de «Segrià - la Noguera - la Ribagorça»
Delegat d'Apostolat seglar
Delegat d'Atenció Pastoral als Immigrants
Delegada d'Ecumenisme i relacions interreligioses
Delegat d'Ensenyament
Delegat de Catequesi
Delegada Pastoral de Família i vida
Delegat Pastoral de Família i Vida
Delegat de Missions i obres missionals pontifícies
Delegada de Missions i obres missionals pontifícies
Delegat de Mitjans de comunicació social
Delegat de Pastoral caritativa i social
Delegat de Pastoral del Lleure
Delegada de Pastoral de la Salut
Delegat de Pastoral Litúrgica
Delegat de Pastoral Obrera
Delegat de Pastoral Penitenciària
Delegat de Pastoral Universitària
Delegat de Pastoral Vocacional
Pastoral de Joves
Pastoral de Santuaris
Delegat de Patrimoni artístic i cultural
Delegat de Pietat Popular
Delegat de Vida consagrada
Responsable Formació Animadors
Delegació de Santuraris i Oratoris
Vida Creixent
Representant laic de l'arxiprestat "Sant Anastasi"
Representant laic de "Mare de Déu de l'Acadèmia"
Representant laic de l'arxiprestat "Baix Segre"
Representant laic de l'arxiprestat "Baix Urgell-les Garrigues"
Representant laic de l'arxiprestat "Segrià- la Noguera-Ribagorça"
Presidenta Frater