Diversos
Prevere
Situació Diocesana: 
Extra-diocesà amb càrrec ministerial a la diòcesi
Serveis
Rector de la parròquia
Rector de la parròquia
Rector de la parròquia
Rector de la parròquia
Membre de l'Equip pastoral del
Atenció pastoral dels romanesos catòlics del bisbat de Lleida
Administrador parroquial