Diversos
Prevere
Situació Diocesana: 
Diocesà resident a la diòcesi
Any naixement: 
1964
Dates Ordenacions
Data ordenació presbiteral: 
13/07/1991