Diversos
Prevere
Situació Diocesana: 
Diocesà resident a la diòcesi
Serveis
Co-rector de
Co-rector de
Delegat diocesà d'
Arxipreste de l'arxiprestat
Membre del
Membre del