Diversos
Prevere
Situació Diocesana: 
Diocesà resident a la diòcesi
Comunitat: 
Serveis
Rector in solidum - Moderador de
Rector in solidum - Moderador de
Rector in solidum - Moderador de
Rector in solidum - Moderador de
Rector in solidum - Moderador de
Notari de matrimonis i agent de precs