Va ocupar el càrrec de prefecte d'interns en diversos col·legis on va estar, ocupació que li quadrava de forma admirable. Manifestava en aquest càrrec una gran prudència i un enorme respecte cap als alumnes, fins i tot cap als menys disciplinats. A tots ells els tractava amb amabilitat. Aconseguia tot el que desitjava dels seus alumnes, emprant per a això la prudència i la raó, però tenint sempre comprensió amb ells i amagant els seus defectes humans.

Podeu llegir la seva biografia.

Més informació sobre els màrtirs maristes, aquí.