L’església Evangèlica Ebenezer, situada al barri de Balàfia de Lleida, ha acollit aquest dimarts 20 de gener una pregària ecumènica, com a acte central de la Setmana per la unitat dels cristians.

Fidels de totes les esglésies cristianes de Lleida, amb els seus representants (sacerdots, pastors,...) i autoritats civils, han omplert l’església, en un acte ecumènic en el que s’ha insistit en la unitat dels cristians com a desig del mateix Crist, “Que tots siguin u, com tu, Pare, estàs en mi i jo en tu. Que també ells estiguin en nosaltres, perquè el món cregui que tu m’has enviat.” (Jn 17, 21).

La necessitat de pregar per la unitat dels cristians ve de 1908, si bé, els actes conjunts són posteriors. A Lleida ciutat hi ha 8 esglésies cristianes: la Catòlica, que és la més nombrosa, l’Ortodoxa, la Copta, i 5 esglésies Evangèliques: Adventista, Baptista, Bíblia Oberta, Ebenezer i Pentecostal. I des de fa anys realitzen aquest acte conjunt, dins de la Setmana per la unitat dels cristians, que sempre té lloc del 18 al 25 de gener.

La celebració ha tingut diverses parts, en les que, representats de les diverses esglésies han ajudat a la reflexió sobre la unitat dels cristians que professen una mateixa fe en Jesús. Les corals Ebenezer, Bíblia Oberta, Parròquia Mare de Déu del Carme, Adventista i Ortodoxa han intercalat cants entre les lectures i reflexions, i que, juntament amb els instruments musicals han facilitat la pregària i la reflexió.

El Pastor Evangèlic Ebenezer, Juanjo Escudero, ha senyalat el privilegi de celebrar aquest acte junts, en pau i harmonia, quan molts cristians en altres parts del món són perseguits per la seva fe.

Mn. Antoni Agelet, en representació del bisbe Joan Piris (absent de Lleida per raons pastorals), ha explicat que dita Setmana és un temps perquè l’Església estesa per tot el món, prengui consciència de que aquesta unitat “Que tots siguin u” encara no s’ha assolit, i que, davant la pluralitat d’esglésies cristianes, cal una conversió interior, pregària individual i en comú, deixant que l’Esperit actuï per aconseguir la unitat. Això passa per reconèixer que l’Esperit actua també en les esglésies cristianes no catòliques, en cedir esglésies i espais catòlics per al culte d’altres esglésies cristianes, com ja es fa a la parròquia Mare de Déu del Carme, de Lleida, etc. I sobretot, tenint present que és molt més el que ens uneix (la fe en Déu i el reconeixement de Jesucrist com a únic Senyor), del que ens separa (diferents maneres de fer, que és el que ens diferencia). Es prega per una unitat amb diversitat, que no implica uniformitat.

El Pare Daniel Simón, ortodox, ha estat l’encarregat de fer la reflexió sobre els textos bíblics que s’han llegit. Ha comentat que, actualment, l’Església està molt dividida i que els cristians no manifesten l’alegria de l’Evangeli. Això és conseqüència de l’allunyament del missatge cristià, i de la creença que té cada grup de tenir la veritat. En la mesura que ens allunyem del centre, Jesucrist, ens allunyem també dels germans. És per això que, per aconseguir la unitat, cal estar units a Jesucrist.

La pregària dels fidels l’ha dirigit la Sra. Francesca Agustí, delegada d’Ecumenisme del bisbat de Lleida, qui ha recordat el lema d’enguany “Dona’m aigua”.

Per acabar, tots junts i agafats de les mans, en senyal d’unitat, hem cantat la pregària del Parenostre, i ens hem acomiadat tot desitjant que l’Esperit ens enforteixi per trobar camins d’unitat entre els cristians.

Conxita López Torres