El Vicari  de Pastoral, mossèn Josep Antoni Jové, ha visitat durant el mes de juliol al grup de capellans de la Diòcesi de Lleida missionant des de la dècada dels seixanta a Colòmbia, país amb el qual el nostre bisbat manté relacions de compartir la col.laboració pastoral de preveres.

Des de 2009, mossèn Jové visita una vegada l’any els quatre sacerdots lleidatans de l’Arxidiòcesi de Cali –Sebastià Aldomà, Manuel Coll Pallarès, Ramon Abella Qui i Joan Miquel Martínez Figuerola–, any en el qual el bisbe Joan Piris, va intensificar les relacions amb els representants de l`Església colombiana.

L’objectiu del viatge és dur a aquests preveres el caliu, l’estimació i reconeixement de la seva diòcesi d’origen, que van deixar fa 53 anys, per anar a servir a aquell país sud-americà, llavors mancat de preveres i ara amb capacitat de compartir-ne..

El vicari episcopal també es va reunir en aquesta ocasió amb l’arquebisbe de Cali, Darío de Jesús Monsalve. Hem de recordar que en els darrers anys, des de Colòmbia, han arribat a Lleida una dotzena de preveres per desenvolupar tasques sacerdotals a parròquies de la nostra diòcesi.

Mossèn Jové va conviure uns dies amb els sacerdots lleidatans, els quals, malgrat desenvolupar les seves funcions en diferents serveis i viure en indrets separats de la diòcesi colombiana, segueixen reunint-se tots els dilluns per compartir les seves vivències pastorals.

El vicari va portar bones notícies sobre l’estat de salut de Mn. Coll, que es va recuperant d’una malaltia que va patir a començament d’any. Per la seva part, Mn. Abella segueix de consiliari emèrit dels cursos de Cristiandat, i Mn. Aldomà continua administrant la Finca Miravalle, un projecte que ha permès a molts infants i joves sortir de la marginalitat, a més de ser el capellà del Cementiri de Cali.

Mn. Martínez continua desenvolupant la seva tasca a la Parròquia de la Candelera, a un dels barris més marginals de la ciutat colombiana.

Fotos del viatge a Cali, en aquest enllaç.