Prenent com a únic llibre de text, “La Sagrada Escriptura”, com a “full de ruta”, els seus passatges més remarcables, i com a “fil conductor”, redescobrir la Paraula i la Persona Viva que és Jesús, laiques i laics hem participat en els “Exercicis espirituals” convocats pel Bisbat, dirigits per mossèn Daniel Turmo, Canonge de la SIC de Lleida, que van tenir lloc entre el 31 de març i el 4 d’abril d’aquest any, en la “Casa de l’Església”.

La “Lectio Divina”, l’oració personal i comunitària, les meditacions i lectures, i especialment l’Eucaristia diària, molt participada, ens unien de cor en aquests dies “forts d’escolta de la Paraula de Déu”. El silenci, les condicions, el marc, i el plàcid entorn de la “Casa de l’Església”, còmode i adequat ens acompanyaven i facilitaven el clima de pregària.

Hem contemplat el “Rostre i els Noms de Jesús”, els “Signes i meravelles” admirables protagonitzats per Ell en favor dels més pobres i desafavorits, marginats, malalts, baldats, discapacitats, menyspreats de la societat del seu temps; els episodis viscuts per Crists i els seus amics i deixebles; els “Jo sóc” i les seves intervencions davant els seus propis seguidors i davant les autoritats d’aquell moment; tot segons la redacció de l’evangeli de sant Joan, obrien les nostres ments i els nostres cors a un nou retrobament amb el Senyor.

Molts apunts escrits aquells dies caldrà tornar a considerar ara o en el futur immediat. Recordem, intensament, les meditacions sobre els textos evangèlics d’aquests darrers diumenges de quaresma: la samaritana, la guarició del cec de naixement, i la “revivificació de Llàtzer”; l'última meditació sobre “Maria” inoblidable. Sincerament, dins d’algun temps ens agradaria tornar a repetir.

Remès per l’equip de Pietat Popular