Tipus
Ajudant a viure (Bisbe Joan)
Autoria
Producció
Data publicació: 
dg., 09/06/2015

La paraula "testimoni" s'utilitza sobretot en l'àmbit jurídic i fa referència a aquell que ha presenciat el fet i ho "declara", ho explica als qui no ho han vist. No es duu com a testimoni a un judici a algú a qui "li han explicat" què ha passat, o a algú que "s'ho imagina", sinó a qui "ho va veure".

En el Nou Testament podem llegir: "Us anunciem... allò que hem sentit, que hem vist amb els nostres ulls, que hem contemplat, que hem tocat amb les nostres mans" (1Jo 1,1). "Us vam fer conèixer la vinguda poderosa de nostre Senyor Jesucrist, no pas basant-nos en faules hàbilment teixides, sinó després d'haver contemplat la seva grandesa amb els nostres propis ulls" (2Pe 1,16). Aquesta és la condició que es va demanar per tal de triar un substitut per a Judes (Ac 1,21-22).

Jesús encarregà als deixebles de ser testimonis arreu del món (Ac 1,8) del seu missatge i la seva manera d’entendre les coses de la vida. Però, com podem avui portar endavant aquest encàrrec si no vàrem estar amb Ell, ni el vàrem veure, escoltar o tocar?

Avui podem "veure" a Jesús en les Sagrades Escriptures. Podem "veure" i "sentir" les paraules de Jesús a través de l'Església ("El que us rep a vosaltres, em rep a mi; i el que em rep a mi, rep al que em va enviar" - Mt 10,40). Podem parlar amb ell i “sentir-lo” en l'oració, “escoltar” la seva voluntat en la vida diària si sabem interpretar els signes dels temps. El podem "tocar" en el nostre proïsme: veient-lo, ajudant-lo i compartint amb Jesús, quan ho fem amb els més necessitats (Mt 25,40). En l'Eucaristia podem "tocar" també Jesús. ("Preneu, mengeu, això és el meu cos (…). Beveu tots d'aquesta copa, perquè això és la meva sang" - Mt 26,26-28).

Ser testimonis de Jesús, en els nostres dies, significa ser un cristià activament preocupat per conèixer cada vegada més a Jesús, per comunicar-se amb Ell i per posar en pràctica els seus ensenyaments servint als altres. Més encara: no es crida un testimoni en un judici perquè es quedi callat sinó perquè expliqui el que ha vist, que doni testimoniatge. Si no, no té res a fer en el jutjat. Si els cristians no donem testimoniatge de Jesús en la nostra vida no tenim raó d'existir.

I ho hem de fer: aprofitant les oportunitats de formació, i creixent com a testimonis de Jesús en l'oració, freqüentant l'Eucaristia, en la lectura de la Paraula, etc; i fent-lo veure en la vida quotidiana amb paraules i actituds concretes.

Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,

+ Joan Piris Frígola, Bisbe de Lleida