Tipus
Ajudant a viure (Bisbe Joan)
Autoria
Producció
Data publicació: 
dg., 01/13/2013
Fitxer audio: 

Fa poc més de 50 anys, el Concili Vaticà II recordava que “l’Església avança juntament amb tota la humanitat” (Gaudium et Spes 40). És un repte ben explícit per a tots i cadascun dels seus membres que cal fer-lo vida i que es va traduir en l'esforç de molts cristians compromesos en la lluita contra les injustícies.

Més tard, el Sínode universal de 1971 sobre “La justícia en el món” va arribar a afirmar que “l'acció a favor de la justícia i la participació en la transformació del món es presenta clarament com una dimensió constitutiva de la predicació de l'evangeli, és a dir, de la missió de l'Església per a la redempció del gènere humà i l'alliberament de tota situació opressiva” (Cfr. Introducció).

És una presa de posició que no es perd en floritures: afirma rotundament que comprometre's en la transformació de la societat pertany a la missió de l'Església d'evangelitzar. No és una conseqüència, sinó una “dimensió constitutiva”. No s'evangelitza per a després transformar la realitat, sinó que aquesta transformació social és ja evangelització, encara que no és tota l’evangelització.

Encara el Sínode universal de 1974 va estudiar més a fons la relació d'aquestes tasques de promoció humana amb l’evangelització i amb l'Església mateixa i, recollint els fruits d'aquella assemblea, el Papa Pau VI situa l’Evangelització en el centre de la vida i de l'actitud de l'Església, i en fa consistir la missió en la renovació de la humanitat: “L’evangelització –diu és un procés complex, amb elements variats: renovació de la humanitat, testimoniatge, anunci explícit, adhesió del cor, entrada en la comunitat, acollida dels signes, iniciatives d’apostolat” (Cfr. Evangelii Nuntiandi 24).

Així doncs, lluitar per un món més just és obrir el camí de l’evangelització, és ja evangelitzar, perquè és fer realitat –tot i que de forma incipient i germinal aquella fraternitat a la que aspira el cor humà. Si el Beat Joan Pau II afirmava que la persona humana és “el primer camí que l’Església ha de recórrer en el compliment de la seva missió..., camí senyalat pel mateix Crist” (Cfr. Centesimus annus, 53), ara Benet XVI ha volgut precisar que “tota l’Església, en tot el seu ésser i obrar, quan anuncia, celebra i actua en la caritat, tendeix a promoure el desenvolupament integral de l’home” (Cfr. Caritas in veritate 11).

Celebrant el proper diumenge a les nostres Comunitats la Jornada Mundial de l’Emigrant i el Refugiat amb el lema “Migracions: peregrinació de fe i esperança”, cal fer-nos ressò de la dura experiència que viuen prop de mil milions d’éssers humans i mostrar-los la bondat de Déu que els fa costat amb la nostra acollida i ajuda fraterna sense discriminacions, afavorint i acompanyant la seva inserció integral en els nous contextos socioculturals que han de compartir.

Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,

+ Joan Piris Frígola, Bisbe de Lleida