Producció
Bisbat de Lleida
Data publicació: 
03/11/2012

LES DELEGACIONS: Mari Bometón entrevista a Mònica Cabezuelo delegada de la delegació de Missions i al missioner Antoni Calvera .

Fitxer audio: