Equip Pastoral
Delegat
Responsable de BOB (Butlletí Oficial del Bisbat):
Col·laborada del Full dominical
Col·laboradora Full
Col·laboradora Web
Contacte
Telèfon: 
619 09 65 86 / 628 991 983
973 268 628
Adreça postal: 

C/ Bisbe, 1 25002 LLEIDA