Varios
Religiós
Situació Diocesana: 
Extra-diocesà amb càrrec ministerial a la diòcesi
Comunitat: 
Serveis
Capelllán del Hospital Montserrat, de Lleida
Capellán del Colegio Mater Salvatoris, de Lleida