Esquipo Pastoral
Clínica la Aliança, de Lleida
Hospital Montserrat, de Lleida
Hospital Universitario "Arnau de Vilanova", de Lleida
Hospital Universitario "Arnau de Vilanova", de Lleida
Hospital Santa María, de Lleida
Clínica Mare de Déu del Perpetu Socorr, de Lleida
Contacto