Prevere
Martir / Beat / Sant

 

Nat a Lleida el 5 de gener 1896, seguí els estudis eclesiàstics al nostre Seminari i fou ordenat sacerdot el 12 de juny de 1921.

Culte, pietós i caritatiu, fou la seva una vida lliurada al servei de Déu i dels homes. Era ecònom de Bovera. Feia anys que ho era; allí vivia amb la seva mare. Gaudia de l’apreci i estima de la població.

El juliol de 1936, en iniciar-se la persecució religiosa, es quedà a Bovera i no fou molestat. Però era una situació insostenible. No podia quedar-se al poble. Llavors el Comitè local li demanà que marxés i fou el mateix Comitè qui acompanyà ell i la seva mare a Lleida. Passà el 24 de juliol. Es refugià a casa d’un germà. Algú, però, degué veure’l entrar i el denuncià, perquè en caure la tarda del mateix dia, un grup de milicians es presentà al domicili i havent reconegut amb valentia davant d’ells la seva condició sacerdotal, se l’emportaren. S’acomiadà dels familiars amb un “fins al cel”. En arribar al carrer, fou mort d’un tret. Eren les 9 del vespre.