Diversos
Lloc de naixement: 
Noales (Huesca)
Anys naixement-defunció: 
1918 a 2013
Martir / Beat / Sant
Data de la mort: 
07/11/2013
 • Va néixer a Noales el dia 11 de febrer de 1918.
 • Estudià Filosofia i Teologia al seminari Diocesà d´Urgell.
 • Va ser ordenat de prevere el dia 18 de juny de 1944.
 • El dia 4 d’agost de 1944 va ser nomenat Vicari de Tremp i Consiliari de les dones d’Acció Catòlica. 
 • El 3 d’octubre de 1947, Vicari d’Areny i Encarregat de Claravalls i Colls.
 • El 29 de novembre de 1951, Vicari de Sant Martí de Canals.
 • El 10 de gener de 1952 s’encarrega de Montesquiu.
 • El 12 de febrer de 1953, nomenat Ecònom interí de Noales i Encarregat de Castarner i Vallseñiu.
 • A primers de juny de 1954 s’encarrega de Castanesa.
 • El 5 de juliol de 1954, Ecònom de Durro i Encarregat de Cardet.
 • El 4 de maig de 1956, Encarregat de Barruera.
 • D’acord amb les normes de la Nunciatura Apostòlica, el 15 de juliol de 1956, passa a Noales, y en virtut del Decret “Caesaraugustanae et aliarum”, s’incardina a la Diòcesi de Barbastre.

El 18 de desembre de 1975, previs els tràmits pertinents, queda incardinat a la diòcesi de Lleida, on realitza els següents serveis:

 • Adscrit a Monzón i encarregat d'Alfantega, Conchel i Pueyo de Santa Cruz, de 1975 a 1978.
 • Responsable de les parròquies de Llardecans i Torrebesses, de 1978 a 1987.
 • Adscrit a la parròquia de la Mare de Déu del Carme, de Lleida, des 1987 a 2001.
 • Adscrit a la Unitat Pastoral formada per les parròquies mare de Déu del Carme, Sant Joan Baptista i Sant Pere, apòstol, de Lleida, de 2001 a 2007

La missa exequial, presidida pel bisbe Piris, tingué lloc el divendres, 8 de novembre de 2013 a l’església parroquial de Sant Llorenç, de Lleida.