Les aportacions del bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris, i de la doctora en Filosofia i presidenta del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials, Begoña Román, sobre les desigualtats socials i la justícia en un món globalitzat i alhora en constant canvi, han introduït el debat de la cinquena jornada anual de la Xarxa d’Entitats d’Acció Caritativa i Social del Bisbat de Lleida, que s’ha celebrat aquest dissabte, 21 de març, al Col·legi Maristes.

Enguany ha estat el bisbe Joan qui ha introduït el debat abans que la ponent convidada, la professora Begoña Roman, exposés les diferències entre ètica i moral, abordés i prioritzés les diferents classes d’ètica, i incidís en la forma que aquestes condicionen l’acció social dels nostres moviments i associacions.

El bisbe Joan ha posat en evidència que ens trobem amb un model social que no funciona ni dóna resposta a moltes de les necessitats, on l’escala de valors és molt qüestionable, amb un concepte del bé comú establert que no podem compartir, quan fa fallida en esclatar exemples com els de corrupció, que estant inoculats en el sistema.

Mons. Piris ha demanat ampliar la dimensió moral de les nostres opcions i aprofundir en les dimensions ètiques de les coses. Ha recordat que la paràbola del Bon Samarità és més viva que mai, en denunciar la indiferència multiplicada per mil en què vivim, i en recordar que no podem passar de llarg davant les injustícies.

Pel bisbe de Lleida, els poders establerts han imposat una nova tirania, sense ètica ni moral, que va contra la dignitat de la persona, generant injustes desigualtats.

Malgrat tot, el bisbe Joan ha dit estar satisfet amb la feina feta per les organitzacions caritatives de l’Església de Lleida, als quals els ha agraït la tasca que desenvolupen i els ha animat a continuar treballant i alhora a difondre el que fan, però sense oblidar quan convé la denúncia, tan arriscada com necessària.

Per la seva part, la professora Román ha dividit la seva intervenció en tres parts. Primer ha establert què entenem per ètica i moral, ha diferenciat ambdós conceptes i ha posat en evidència com els canvis socials i els temps els alteren.

Tot seguit ha establert quatre conceptes d’ètica –personal, cívica, professional i organitzativa–, les ha definit i explicat, i ha acabat establint un ordre de prioritats, ja que, segons la professora, en el món associatiu com el de la Xarxa no n’hi ha prou amb el voluntarisme que mou als seus membres, sinó també en saber què fer en quins moments.

La tercera part de la intervenció de Begoña Román ha incidit en el fet d’estar amatent a les novetats i els canvis del món actual, però fugint de caure en la “innovatitis” de creure que només el darrer és el més bo. I ha posat com a exemple els 2.000 anys de cristianisme.