La Fundació Jaume Rubió i Rubió (FJRR) ha convocat un premi dotat amb 3.000 euros per l’estudi de propostes per la dignificació del treball en les terres de Lleida.

Només poden presentar-se alumnes matriculats a la UdL que hagin realitzat i aprovat l’any en curs el seu Treball Final de Grau (TFG). El període de lliurament comença demà 20 de juliol i fins al 30 de juliol de 2016. La instància es pot descarregar al document adjunt i s’ha de lliurar amb una còpia en paper i una altra en suport digital amb el treball realitzat. Els treballs es recullen a la seu de la Fundació Jaume Rubió i Rubió (en mà o per correu certificat) a la plaça Sant Josep, 2 (25002 – Lleida).

Els camps d’estudi del Premi Jaume Rubió i Rubió són la realitat de l’economia social a Lleida. Cooperativisme, societats laborals, empreses d’inserció laboral i centres especials de treball. Els reptes i les seves aportacions al benestar social. situació de la responsabilitat social corporativa a les empreses i administracions. Situació dels col·lectius més vulnerables en la inserció i el desenvolupament de la seva vida laboral a Lleida. Atur, precarietat laboral i economia submergida a Lleida. Causes i conseqüències desafiaments i propostes. Atenció pública i privada per a la inserció sociolaboral dels col·lectius amb major vulnerabilitat laboral a Lleida: orientació, formació, capacitació i itineraris personalitats d’inserció. Impacte de les polítiques públiques i de la normativa laboral en la precarietat del treball en les empreses lleidatanes.