Foto Rectangle: 

Ràdio Estel ha entrevistat al delegat de litúgria de l’Arquebisbat de Barcelona, Mn. Joan Obach, per aclarir els possibles dubtes que puguin sorgir als celíacs a l’hora de combregar. Us hem transcrit l’entrevista.

Per què és necessari que el pa de l’eucaristia tingui un mínim de glúten?

La qüestió no és gluten sí/gluten no. La qüestió és que la matèria de l’eucaristia és el pa de blat, tal com el Senyor ho va fer el dijous sant en instituir el sagrament durant el Sant Sopar. Per tant, els pastors de l’Església només poden ser fidels al que Jesús va deixar-nos com a memorial seu i no està a la seva autoritat i decisió canviar-ho o modificar-ho ni tot ni en part. Per tant, a fi que la identitat de la matèria del sagrament eucarístic ha de ser el pa de blat, aquest conté per naturalesa el gluten, el qual és necessari per a la panificació.

Quin és el sentit d’aquest document i per quin motiu s’ha fet arribar ara als bisbes?

No té un altre sentit que el de recordatori, ja que les disposicions són les que existien des de sempre. No hi ha cap canvi al respecte. Aquest té la finalitat d’ajudar, recordar les disposicions vigents (que es troben al Dret Canónic, en la Introducció al Missal Romà, i que s’expliciten en un altre document de la mateixa Congregació del Culte Diví, de l’any 2004: Redemptionis Sacramentum) i suggerir algunes indicacions pràctiques.

Es demana als bisbes, com a responsables de la vida litúrgica i sacramental de la seva diòcesi, que vetllin perquè no quedi disminuïda la fidelitat a l’encàrrec que féu el Senyor, per tal que els sagraments siguin sempre els que Jesús ens deixà en herència.

Alguns mitjans han dit que “els celíacs no poden combregar”. És així?

Evidentment no és així. Depenent del grau d’intolerància al gluten alguns celíacs poden rebre un petit tros del pa consagrat sense efectes negatius per a la seva salut. Tanmateix, si la intolerància és absoluta, poden i han de combregar del vi eucarístic, cosa que el sacerdot celebrant ha de saber i facilitar en cada celebració, com es fa actualment per a moltes persones que estan en aquesta situació amb la més gran normalitat.

Altrament, si que seria vàlid per a l’Eucaristia el most no fermentat, és a dir, que no conté alcohol?

El most no fermentat és matèria vàlida perquè continua essent fruit de la vinya. La fermentació no varia la seva identitat i, per tant, no és necessària en forma absoluta. Per a casos particulars d’intolerància a l’alcohol, doncs, es permet el most atès que continua essent el que va lliurar el Senyor als apòstols: el fruit de la vinya.

Oriol Casals i Coll · Fórmula Estel · Ràdio Estel