El bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris, ha dirigit el recés d’advent de l'Àrea de Litúrgia i Espiritualitat, aquest diumenge, 14 de desembre, a la capella del Santíssim de la Catedral, que ha quedat petita per seguir tota la reflexió que se’ns ha ofert.

S’ha començat amb un cant d’esperança Veniu, veniu Emmanuel i a continuació el ponent ha expressat l’itinerari a seguir: exposició dels continguts, pregària personal i eucaristia.

En la primera part, el bisbe Joan ha recordat la importància de saber què celebrem per Nadal: el temps d’advent com a preparació i espera confiada del Salvador. Ara vivim en el temps de l’Església, situada entre la primera vinguda, que va ser l’Encarnació del fill de Déu, i la darrera, a la fi del temps. Mons. Piris ens ha convidat a ser col·laboradors d’aquest món nou que no cessa de venir, però no ha arribat del tot. Vivint sempre en la presència del Senyor, essent anunciadors amb la paraula i el testimoni de la Bona Notícia de l’Evangeli.

En la reflexió, ens ha portat a recordar i aprofundir les prioritats diocesanes tot emmarcant-les en les paraules del papa Francesc en l’exhortació Evangeli Gaudium. El Bisbe de Lleida ha destacat la crida a ser evangelitzadors perquè “hem conegut l’amor que Déu ens té i hem cregut”, sabent que l’alegria és un do de Déu, que ho atreu tot i que hem d’alimentar.

En tota la xerrada, ens ha interpel·lat a creure, viure i anunciar amb audàcia la misericòrdia de Déu, com a membres de l’església oberts a tots i sentint-nos a la vegada seduïts per Ell i enviats al seu poble. Un enviament preferentment als pobres i desvalguts, a aquells que no poden tornar res a canvi, però són els preferits de Déu. El bisbe Joan ens diu que hem d’estar disposats sempre a anar “mar en dins”, “més enllà” vivint una “intimitat itinerant amb el Senyor”.

A continuació l’estona de pregària personal ha permès, acollir e interioritzar el missatge rebut. Aquesta tarda de pregària va culminar amb la celebració de l’eucaristia.