El delegat de Litúrgia i Espiritualitat del Bisbat de Lleida, Mn. Gerard Soler, dedica la seva col·laboració setmanal a les comunitats religioses.

Podeu trobar el text tot seguit o descarregar-lo del document adjunt.

L’ASCENSIÓ DEL SENYOR

7) Les comunitats religioses i la Litúrgia de les Hores

a) Les comunitats religioses

Neixen per viure més perfectament la consagració baptismal i "es consagren més íntimament al servei de Déu" (LG 44). Per tant, han de viure amb més intensitat el sacerdoci de Crist comú al de tots els fidels. Per la qual cosa, és lògic que visquin amb profunditat i celebrin amb goig la Litúrgia de les Hores.

 "Les comunitats de canonges, de monjos, de monges i d'altres religiosos, que segons llurs regles o constitucions, sigui en comú, sigui en particular, celebren la Litúrgia de les Hores, en tot o en part, representen molt especialment l'Església que prega: en efecte, palesen l'exemple de l'Església que, sense parar, lloa el Senyor a una sola veu, i acompleixen el deure de cooperar, principalment amb l'oració, a l’edificació i increment de tot el cos místic de Crist i al bé de les Esglésies particulars (CD 33; cf. PC 6,7.15; cf. AG 15). Tot això val, sobretot, per a aquells qui s'han consagrat a la vida contemplativa" (OGLH 24).

Els religiosos i les religioses contemplatius han estat cridats a una vocació en què alliberats d'altres preocupacions ens poden fer més present la vida de l'Església del cel ja aquí a la terra. "I com que el Poble de Déu no té ací la ciutat estable, ans cerca la futura, l'estat religiós, que allibera més els seus seguidors de les preocupacions terrenals, també manifesta més a tots els creients tant els béns celestials ja presents en aquest món, com dóna més testimoniatge de la vida nova i eterna adquirida per la redempció de Crist, com prenuncia la resurrecció futura i la glòria  del Regne celestial" (LG 44).

"Quan l'Església, tot cantant, glorifica Déu per mitjà de les Hores, s'associa a l'himne de lloança que ressona eternament al cel (cf. SC 83); frueix anticipadament d'aquella alabança celestial que ens descriu l'Apocalipsi, i que es canta assíduament davant el tron de Déu i de l'Anyell" (OGLH 16).

Mn. Gerard Soler

Litúrgia viva. Litúrgia de les Hores, 17-5-15

 

 

 

AdjuntMida
PDF icon Text en català.pdf419.39 KB
PDF icon Texto en castellano.pdf431.06 KB