Quan l’any 2005 va ser elegit el Papa Benet XVI amb 78 anys, substituint a l'avui Beat Joan Pau II (que, a l’aeròdrom de Cuatro Vientos, s’havia autoanomenat “un jove de 83 anys”) es varen multiplicar qualificatius i interpretacions en

tots els mitjans. Si en aquell moment abundaren simplificacions, ara potser tampoc no en faltaran. Tal vegada és inevitable i comprensible, tot i que les coses de la vida són bastant més complexes.

En aquestes setmanes hem pogut escoltar i llegir força coses sobre l’Església i el futur Papa. Molts escrits i pronunciaments, opinions de tots els colors on, curiosament, quasi mai apareixia el nom de Jesús (?) i, tanmateix, l’Església i el Papa no tenen altra missió que anunciar la fe en Jesucrist.

En tots els moments de la història i també ara en un món tan plural com el nostre en tots els nivells, aquest és l’autèntic desafiament: trobar la manera adequada de fer la proposta cristiana i acompanyar-la sempre amb un testimoniatge coherent.

Certament ha estat una elecció bastant ràpida i ja he pogut escoltar coses com “Papa de compromís”, “Papa de transició”, etc.

Caldria recordar que opinions com aquestes es deien del Papa Beat Juan XXIII. Després de tot allò que hem viscut el darrers 50 anys i dels Papes que hem pogut conèixer, ¿podem encara ignorar la capacitat de sorprendre que ha demostrat en la història l’Esperit Sant?.

El mateix fet d'elegir el nom de Francesc és tot un signe que indica la prioritat absoluta de fixar els nostres ulls en l’Evangeli (“sine glossa”), recordant com el Crist de Sant Damià li demanava al “Poverello” d’Asís reconstruir l’Església.

Els nostres temps són bastant compromesos per a l’Església, però el desafiament és sempre el mateix: evangelitzar el món. L’Església no té raó de ser en sí mateixa, és per al món, com va assenyalar el Concili Vaticà II. El servei del Papa Francesc, successor de Pere, serà sempre confirmar en la fe als germans i servir a la comunió que el Senyor Jesús encomanà al pescador de Galilea.

Jo el rebo amb alegria i demano a la Comunitat Diocesana de Lleida que donem gràcies al Bon Déu pel nou Papa, Bisbe de Roma i Pastor universal de l’Església.

Que el Senyor l’assisteixi amb la seva llum i la seva força en el ministeri que Ell mateix li ha confiat. Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,

+ Joan Piris, Bisbe de Lleida.