Mn. Gerard Soler segueix explicant-nos la Litúrgia de les Hores en el seu escrit setmanal de la secció la Litúrgia i Vida.

Podeu seguir el text, tot seguit o amb el document adjunt.

DIUMENGE VI  durant l’any (B)

(Diumenge del leprós)

a) En l'Església primitiva (continuació). (Litúrgia de les Hores)

          Oració adreçada al Pare per mitjà de Crist Mitjancer: "i per això, gràcies a ell, diem "Amén” a Déu i li donem glòria" (2Co 1,20). Trobem també doxologies, benediccions al Pare per l'obra salvadora del Fill Jesús: "A Déu sigui donada la glòria pels segles dels segles. Amén" (Ga 1,5). "... del Creador, que ell sigui beneït pels segles. Amén!" (Rm 1,25). "A Déu, Pare nostre, sigui donada la glòria pels segles dels segles. Amén" (Fl 4,20). "Ets digne, Senyor Déu nostre, de rebre la glòria, l'honor i el poder, perquè has creat tot l'univers. Quan res no existia, tu vas voler que tot fos creat" (Ap 4,11).

          Doxologies adreçades al Pare amb menció de Jesucrist: "A Déu, l'únic ple de saviesa, glòria eternament per Jesucrist. Amén" (Rm 16,27). "Glòria a Déu, que amb la força que actua en nosaltres pot fer infinitament més de tot el que som capaços de demanar o d'entendre. Glòria a ell en l'Església i en Jesucrist, de generació en generació pels segles dels segles. Amén" (Ef 3,20-21).

          Doxologies adreçades al Pare i a Crist: "Al qui seu al tron i a l'Anyell siguin donats la lloança, l'honor, la glòria i el poder pels segles dels segles" (Ap 5,13). "La salvació ve del nostre Déu, que seu al tron, i de l'Anyell" (Ap 7,10).

          Doxologia adreçada a Crist: "A ell sigui donada la glòria, ara i fins al dia de l'eternitat. Amén" (2Pe 3,18). 

          Trobem també benediccions, beraka, i anàmnesis, memòria d'alguns aspectes de la història de la salvació: "Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, que ens ha beneït en Crist amb tota mena de benediccions espirituals dalt al cel.

          En escollí en ell abans de crear el món, perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls. Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist, segons la seva benèvola decisió, que dóna glòria i lloança a la gràcia que ens ha concedit en el seu Estimat.

          En ell, per la seva sang, hem obtingut la redempció, el perdó dels nostres pecats. La riquesa de la gràcia de Déu s'ha desbordat en nosaltres. Ell ens ha concedit tota aquesta saviesa i penetració que tenim; ens ha fet conèixer el seu designi secret, la decisió benèvola que havia pres per executar-la en la plenitud dels temps: ha volgut unir en el Crist totes les coses, tant les del cel com les de la terra.

          En Crist hem rebut la nostra part en l'herència; ens hi havia destinat el designi d'aquell qui tot ho duu a terme d'acord amb la decisió de la seva voluntat. Volia que fóssim lloança de la seva glòria, nosaltres que des del principi tenim posada en Crist la nostra esperança. En ell vosaltres vau escoltar la paraula de la veritat, l'evangeli que us salva. En ell heu cregut i heu estat marcats amb el segell de l'Esperit Sant promès. I l'Esperit és la penyora de l'heretat que Déu ens té reservada, quan ens redimirà plenament com a possessió seva i farà que siguem lloança de la seva glòria" (Ef 1,3-14)

          Veiem que tot prové de l'única font: el Pare, que es manifesta en el Fill per l'Esperit Sant i en l'Església. És el mateix moviment que trobem en les Pregàries eucarístiques, especialment en les orientals. Del Pare, per Crist, en l'Esperit i en l'Església. No fóra estrany que aquesta pregària paulina fos part d'alguna pregària eucarística de les comunitats primitives. I tot a "lloança de la seva glòria". 

Mn. Gerard Soler

Litúrgia viva. Litúrgia de las Hores, 15-2-15