Mn. Gerard Soler, delegat de Litúrgia i Espiritualitat del Bisbat de Lleida, dedica aqueta setmana la seva secció sobre  Litúrgia Viva a parlar dels preveres i la Litúrgia de les Hores.

Podeu llegar el text tot seguit o descarregar-lo en el document adjunt.

DIUMENGE VI DE PASQUA (B)

(Diumenge de mantenir-se en l’amor)

6) El prevere i la Litúrgia de les Hores

  1. El prevere, servidor de la comunitat cristiana

          Avui es parla molt dels "ministeris" dins del poble sant de Déu. Un ministeri imprescindible en la comunitat és el presbiteral. Fer present a Crist Cap del poble de Déu, presidir l'Eucaristia, proclamar i explicar la Paraula de Déu, perdonar en nom del Senyor i pel ministeri de l'Església. Crist es fa present i serveix la comunitat en la persona del prevere. Per això la celebració de la Litúrgia de les Hores celebrada amb el poble o recitada individualment és sempre pregària sacerdotal de Crist i en nom de l'Església.

          El signe es fa més visible si és la comunitat cristiana qui lloa el Pare en la Litúrgia de les Hores. Però la importància no prové del signe (la comunitat) sinó de Crist que es fa present enmig de la comunitat que s'aplega "en el seu nom". I el prevere fa present Crist Cap de la comunitat i la mateixa comunitat en nom de la qual prega.

b) El prevere resa en nom de l'Església, amb l'Església i en favor de tots

          "Les lloances i les accions de gràcies, de què els preveres se serveixen en la celebració de l'Eucaristia, ells mateixos l'estenen a les diverses hores del dia en la recitació de l'Ofici Diví, amb el qual preguen Déu en nom de l'Església per tot el poble a ells encomanat i àdhuc per tot el món" (PO 5).

          "Ofici diví" és el nom que ha tingut durant molts segles aquesta acció litúrgica de lloança al Senyor. "Officium divinum" o en plural "Officia divina"; "Officium Missae" l'Eucaristia, i "Officium laudis" la Litúrgia de les Hores.

          Pregària en nom de l'Església, no és només un aspecte jurídic, és molt més: "Crist s'associa sempre l'Església, Esposa seva estimadíssima, que invoca el seu Senyor i per Ell dóna culte al Pare etern" (SC 7). El prevere en nom de l'Església està realitzant i fent present l'acció sacerdotal de Crist: "I aquella actuació sacerdotal continua per mitjà de la seva Església, que lloa Déu sense parar i prega per la salvació de tot el món, no sols amb la celebració de l'Eucaristia, ans encara d'altres maneres, especialment amb la recitació de l'Ofici diví" (SC 83). 

          Pregària amb l'Església, amb la concreta comunitat local que és l'Església, presidida pel prevere. Per això l'oració personal del prevere en la Litúrgia de les Hores assoleix una dimensió eclesial universal.

          "Es confia de tal manera als ministres sagrats la Litúrgia de les Hores que cadascun ha de celebrar-la fins i tot en absència de poble, amb les adaptacions convenients, com hom pot comprendre. L'Església els l'encarrega a fi que aquest deure de tota la comunitat sigui acomplert amb certesa i constància almenys per ells, i l'oració de Crist perseveri en l'Església" (OGLH 28).

          "En recitar l'Ofici Diví manlleven la pròpia veu a l'Església, la qual, en nom de tot el llinatge humà, és constant en l'oració unida a Crist, que viu per sempre intercedint a favor nostre (He 7,25)" (PO 13).

          Per aquest motiu el Codi de Dret Canònic diu: "L'Església, acomplint la funció sacerdotal de Crist, celebra la Litúrgia de les Hores, en la qual, escoltant Déu que parla al seu poble i fent memòria del misteri de la salvació, el lloa sense parar, amb el cant i la pregària i prega per la salvació de tot el món" (c.1173). "L'obligació de celebrar la Litúrgia de les Hores vincula tots els clergues segons la norma del c. 276, 2, n. 3; i els membres dels instituts de vida consagrada i de les societats de vida apostòlica, segons la norma de llurs constitucions. Tots els altres fidels són invitats vivament a participar, segons les circumstàncies, en la Litúrgia de les Hores, ja que és acció de l'Església" (c.1174). "Els sacerdots i els diaques que aspiren al presbiterat tenen l'obligació de resar cada dia la litúrgia de les hores segons els propis llibres litúrgics aprovats; i els diaques permanents n'han de resar aquella part que la conferència Episcopal hagi determinat" (c.276).

          "En la celebració de la Litúrgia de les Hores, tant com sigui possible, cal observar el curs natural de cada hora" (c.1175).

Mn. Gerard Soler

Litúrgia viva. Litúrgia de les Hores, 10-5-15

AdjuntMida
PDF icon Text en català.pdf1020.52 KB
PDF icon Texto en castellano.pdf995.11 KB