Mn. Gerard Soler, en el seu escrit setmanal de Litúrgia Viva ens parla avui de l’origen i model de l’oració de la Litúrgia de les Hores.

Podeu veure l'escrit tot seguit i en el document adjunt.

 

EL BAPTISME DEL SENYOR

 

c) La Santa Trinitat origen i model de l'oració de la Litúrgia de les Hores

 

Quan el Verb, que procedeix del Pare com a resplendor de la seva glòria, vingué per comunicar als homes la vida de Déu, “el gran sacerdot de l'Aliança nova i eterna, Jesucrist, prenent la naturalesa humana, introduí en aquest exili aquell himne que és cantat eternament en la casa del cel(SC 83).

Des d'aquell moment, la lloança a Déu ressona en el cor de Crist amb paraules humanes d'adoració, de propiciació i d'intercessió: tot això, ell, que és el cap de la humanitat renovada i el mitjancer davant de Déu, ho presenta al Pare en nom dels homes i pel bé de tots” (OGLH 3).

El Verb és la Imatge vivent del Pare. És la Paraula que esdevé Coneixement, Lloança infinita del Pare. És el “Càntic del Pare”: “És un reflex de la llum eterna, mirall immaculat de l'acció de Déu, imatge de la seva bondat” (Sav 7,26), “de l'evangeli del Crist gloriós, que és imatge de Déu” (2Cor4,4), “Ell és la imatge del Déu invisible, engendrat abans de tota la creació” (Col 1,15). 

Diu Sant Ireneu: “Perquè no ja només abans d'Adam, sinó abans de tota la creació, la Paraula glorificava el Pare, tot restant en ell; també el Pare glorificava la Paraula segons diu ella mateixa: “Ara glorifica'm tu, Pare, al teu costat, amb la glòria que jo tenia vora teu abans que el món existís” (Jn 17,5)” (Heres. IV, 14,1). 

L'Esperit Sant és Esperit del Pare: “No sereu vosaltres qui parlareu, sinó que l'Esperit del vostre Pare parlarà per mitjà vostre” (Mt 10,20). I és l'Esperit del Fill: “I la prova que som fills és que Déu ha enviat als nostres cors l'Esperit del seu Fill, que crida: ¡Abba, Pare!” (Ga 4,6). I per tant l'Amor i la Glòria del Pare i del Fill: “L'Esperit de la glòria, que és l'Esperit de Déu...” (1Pe 4,14). 

Quan celebrem la Litúrgia de les Hores, per mitjà de Crist entrem en aquell misteri insondable de la lloança al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant. Circularitat infinita font de tot bé. I nosaltres ho fem amb les nostres pobres paraules i amb els nostres sentiments humans. “Ell (Crist) empelta en si mateix la comunitat universal dels homes i se l'associa en el cant d'aquest himne diví de lloança” (SC 83) 

Mn. Gerard Soler

Litúrgia viva. Litúrgia de las Hores, 11-1-15