Mn. Gerard Soler, delegat de Litúrgia i Espiritualitat ens segueix parlant de la Litúrgia de les Hores. Avui dedica la seva col·laboració als gestos i els signes.

Podeu llegir el text tot seguit o descarregar-lo del document adjunt.

DIUMENGE XXVIII durant l’any (B)

(Diumenge del jove ric)

9. Gestos i signes 

          "En la celebració de la Litúrgia de les Hores, no altrament que en les altres accions litúrgiques, cadascú, ministre o fidel, ha de complir la seva funció, i fer només i tot el que li pertany per la mateixa naturalesa de l'acte i les normes litúrgiques (SC 28)" (OGLH 253).

          "Si presideix el bisbe, sobretot a l'església catedral, cal que l'acompanyi el seu presbiteri i els ministres, amb la plena i activa participació del poble" (OGLH 254).

          "El prevere o el diaca, que presideix la celebració pot portar estola sobre l'alba o el sobrepellís; el prevere també, si cal, la capa pluvial" (OGLH 255).

          "Tots els participants estan drets durant les parts de l'Ofici que segueixen: a) la introducció de l'Ofici, o sigui l'Invitatori, i els versos inicials de cada Hora; b) l'himne; c) els càntics evangèlics; d) les pregàries, el Parenostre i l'oració conclusiva" (OGLH 263).

          "Tothom escolta assegut les lectures, llevat de l'evangeli" (OGLH 264). 

          "Durant els salms i els càntics no evangèlics, amb les seves antífones, la comunitat està dreta o asseguda segons els costums locals" (OGLH 265).

          "Tothom fa el senyal de la creu, des del front al pit, i des de l'espatlla esquerra a la dreta: a) en començar les Hores, mentre es diu: Senyor, veniu a ajudar-nos; b) en començar els càntics de Zacaries, Maria i Simeó.

          Fan el senyal de la creu sobre la boca al principi de l'Invitatori a les paraules: Obriu-me els llavis, Senyor" (OGLH 266). 

          "Es recomana vivament la celebració cantada de l'Ofici als qui al cor o en comunitat celebren l'Ofici diví, perquè el cant és més apropiat a la naturalesa d'aquesta pregària i és indici de més solemnitat i d'una unió més profunda dels esperits en la lloança de Déu" (OGLH 268).

Mn. Gerard Soler

Litúrgia viva. Litúrgia de les Hores, 11-10-15