La Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments ha aprovat la traducció al català de la fórmula sacramental de la consagració del vi a la missa. Així ho ha fet saber la Conferència Episcopal Espanyola al Bisbat de Lleida aquest 3 de març.

Segons la nova traducció el text de la consagració serà el següent: "Preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva Sang, la Sang de l'aliança nova i eterna vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial".

L'aprovació d'aquesta nova traducció coincideix amb l'entrada en vigor de la tercera edició del Missal Romà en castellà a partir de les misses vespertines del diumenge I de Quaresma, el dissabte 4 de març, i el seu ús serà obligatori a partir d'aquest moment en totes les misses que se celebrin en llengua espanyola en les diòcesis d'Espanya, segons decret del president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), cardenal Ricardo Blázquez Pérez.

A partir d'aquest primer diumenge de Quaresma, el sacerdot, a la consagració del calze, ja no pronunciarà les paraules "Por todos los hombres" que canvien per la fórmula "por muchos" ("pro multis"), complint així el mandat de la Santa Seu. Podeu veure aquí més ampliada aquesta informació.