Mn. Gerard Soler, delegat de Litúrgia i Espiritualitat del Bisbat de Lleida, dedica la seva secció setmanal Litúrgia Viva a l’Oració de l’Església.

Podeu trobar el text tot seguit o en el document adjunt.

DIUMENGE V (B)

(Diumenge de les curacions)

2. L'Oració de l'Església (Litúrgia de les Hores)

          És molt important que ens fixem en l'experiència d'oració dels "que vam menjar i beure amb ell després que hagués ressuscitat d'entre els morts" (Ac 10,41), que "tots eren constants a escoltar l'ensenyament dels apòstols i a viure en comunió fraterna, a partir el pa i a assistir a les pregàries" (Ac 2,42). Ja que "uns anunciem allò que existia des del principi, allò que hem sentit, que hem vist amb els nostres ulls, que hem contemplat, que hem tocat amb les nostres mans. Us parlem del qui és la Paraula de la vida" (1Jn 1,1-3).

          Els deixebles de Jesús aprengueren del Mestre a pregar com Ell: "Mentre l'apedregaven, Esteve pregava dient: “Jesús, Senyor, rep la meva vida”. Després caigué de genolls i va cridar amb tota la seva força: “Senyor, no els tinguis en compte  aquest+pecat" (Ac 7,59-60).

a) En l'Església primitiva

          "Tots eren constants a assistir a les pregàries" (Ac 2,42), és una característica de l'Església sorgida de la Pentecosta. "Cada dia eren constants a assistir unànimament al culte del temple. A casa, partien el pa... Lloaven Déu" (Ac 2,46-47); "Pere i Joan pujaven al temple a l'hora de la pregària de la tarda" (Ac 3,1); "cap al migdia, Pere pujà al terrat a pregar" (Ac 10,9); "Cap a mitjanit, Pau i Siles pregaven i cantaven himnes a Déu, i els presos se'ls escoltaven" (Ac 16,25); i la comunitat que també s'aplega en oració de vetlla: "Ja del tot conscient de la situació, Pere se'n va anar a casa de Maria, la mare de Joan, conegut amb el sobrenom de Marc. Allí hi havia molta gent reunida que pregava" (Ac12,12).

          "Tots ells eren constants i unànimes en la pregària, juntament amb algunes dones, amb Maria, la mare de Jesús, i amb els germans d'ell" (Ac 1,14). És com el model, la imatge ideal de la comunitat cristiana: reunits en comunitat, amb Maria, en comunió amb l'Esperit Sant. I aquesta reunió en comunitat a casa de Maria, la Mare de Joan Marc, de Jerusalem, també la trobem a Filips, Corint, Efes, Roma, Colosses.

Mn. Gerard Soler

Litúrgia viva. Litúrgia de las Hores, 8-2-15