Monsenyor Salvador Giménez Valls, Bisbe de Lleida, ha signat els següents nomenaments en la data que s’especifica.

 

• Pare Angel María Briñas Gonzalo, nomenat Delegat Diocesà de Santuaris en data 14 de febrer de 2019.

• Mn. Luis Sallán Abizanda, nomenat membre del Col·legi de Consultors en data 20 de març de 2019.

• Mn. Carles Sanmartín Sisó, nomenat patró en representació del Bisbat de Lleida en la fundació Entre tots i per al bé de tothom en data 11 de febrer de 2019.

• Mn Armand Carbonell Bergé, prevere de l’Arquebisbat de Tarragona, nomenat Jutge Diocesà, en data 2 de maig de 2019.

 

Per tal que hi hagi constància de que així és i donant fe de la seva autenticitat, signa la present notificació el Secretari General-Canceller, a Lleida, el 9 de maig de 2019. 

 

Juan Luis Salinas Sánchez. Secretari General-Canceller del Bisbat de Lleida