La primera cita del segon dia de la visita ad limina —dia 11 de gener— ha tingut lloc a la Basílica Pontifícia de Sant Joan del Laterà. Allà s’ha celebrat la missa que ha presidit l’arquebisbe Joan Planellas i amb la presència del Bisbe de Lleida, Salvador Giménez. Durant l’homilia, l'arquebisbe Planellas ha recordat que la Basílica de Sant Joan del Laterà és «mare i cap de totes les església de la ciutat i del món» i ha fet un resum històric del temple on han celebrat l’Eucaristia.

 

Per últim, Mons. Planellas s’ha dirigit a la resta de prelats i els ha demanat preguntar-se «si la nostra força com a pastors, com a Poble de Déu, com a Església Universal prové sempre de la riquesa alliberadora de Jesús». En aquest sentit, ha remarcat que cal saber «posar les nostres mans al servei de la profunditat de l’Església fundada i que descansa en el propi Senyor».

 

Després de la celebració litúrgica, durant el matí, han tingut lloc les reunions amb la Congregació per als Bisbes, que és la congregació de la Cúria romana que realitza la selecció dels nous bisbes abans de l’aprovació papal. Aquesta Congregació va tenir el seu origen a la Congregació per a l’Erecció d’Esglésies i Provisions Consistorials fundada pel papa Sixte V el  gener de 1588.  Tot seguit  han visitat la Congregació per a la Doctrina de la Fe, un òrgan col·legiat de la Santa Seu que vetlla per custodiar la correcta doctrina catòlica a l’Església.

 

Per altra banda, a la tarda han estat rebuts a la secció de Relacions amb els Estats de la Secretaria d’Estat de la Santa Seu, el dicasteri més antic a la Cúria romana que col·labora més de prop amb el Summe Pontífex en l’exercici de la seva missió. És presidida pel Secretari d’Estat i exerceix totes les funcions polítiques i diplomàtiques de la Santa Seu.