|08-01-24| Com cada any, el tradicional discurs del Papa al cos diplomàtic acreditat davant la Santa Seu – als ambaixadors que en l'actualitat procedeixen de 184 països – representa un crit d'atenció davant les conjuntures del món amb els seus desafiaments i els camins possibles a recórrer en favor de la humanitat. En aquesta ocasió, Francesc va dedicar la seva reflexió a la pau, cada vegada més amenaçada, recordant que és tasca de la Santa Seu, en el si de la comunitat internacional, ser una veu profètica i una anomenada a la consciència.

 
Entre altres temes, es va referir a la intel·ligència artificial, la migració, la maternitat subrogada i altres "nous drets no del tot compatibles respecte als definits originalment i no sempre acceptables", la protecció del patrimoni genètic humà, el canvi climàtic, l'educació, la llibertat religiosa i les desigualtats, sense oblidar el pròxim Jubileu.
 
Després d'informar sobre els últims avanços en l'administració diplomàtica mitjançant nomenaments i ratificació d'acords, el Papa Francesc va afirmar que "hi ha una paraula que ressona en manera particular en les dues principals festes cristianes. La sentim en el cant dels àngels que anunciaven en la nit el naixement del Salvador i l'escoltem en la veu de Jesús ressuscitat. És la paraula 'pau'. La pau és en primer lloc un do de Déu: és Ell qui ens deixa el seu, però al mateix temps és la nostra responsabilitat". "Feliços els que treballen per la pau (Mt 5, 9). Una paraula tan fràgil i alhora tan comprometedora i densa de significat. A ella voldria dedicar la nostra reflexió d'avui, en un moment històric en el qual està cada vegada més amenaçada, afeblida i en part perduda".
 
El Sant Pare va destacar que en aquest començament d'any ressona amb tota la seva actualitat l'exhortació del Concili Vaticà II, en la Gaudium et spes: I va afirmar referint-se a la crueltat de les guerres: "Pot ser que no caiguem en el compte que les víctimes civils no són 'danys col·laterals'; són homes i dones amb noms i cognoms que perden la vida. Són nens que queden orfes i privats d'un futur. Són persones que sofreixen la fam, la set i el fred o que queden mutilades a causa de la potència de les armes modernes".
 
Francesc es va referir també als desastres naturals que també són atribuïbles a l'acció o la negligència humanes i que contribueixen greument a l'actual crisi climàtica, com la desforestació de l'Amazonia, que és el "pulmó verd" de la terra. Va recordar sobre aquest tema que "la crisi climàtica i mediambiental ha estat el tema de la XXVIII Conferència dels Estats Parts en la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP28), celebrada a Dubái el mes passat", a la qual va lamentar no haver pogut assistir personalment.
 
Tenint en compte que el camí cap a la pau "exigeix el respecte de la vida, de tota vida humana, començant per la del nen no nascut en el si matern, que no pot ser suprimida ni convertir-se en un producte comercial". El Sant Pare va afirmar en aquest sentit: "Considero deplorable la pràctica de l'anomenada maternitat subrogada, que ofèn greument la dignitat de la dona i del nen; i es basa en l'explotació de la situació de necessitat material de la mare. Un fill és sempre un do i mai l'objecte d'un contracte".
 
Finalment, en assenyalar que el camí cap a la pau passa per l'educació que és la principal inversió en el futur i en les joves generacions, el Papa va recordar la Jornada Mundial de la Joventut celebrada a Portugal, el mes d'agost passat. I es va referir, en aquests "temps moderns", al "repte educatiu" que es refereix "a l'ús ètic de les noves tecnologies. Aquestes poden convertir-se fàcilment en instruments de divisió o de difusió de mentides, com les anomenades fake news; però també són un mitjà de trobada, d'intercanvi mutu i un important vehicle per a la pau". Va afirmar que s'imposa "una atenta reflexió a tots els nivells, nacional i internacional, polític i social, perquè el desenvolupament de la intel·ligència artificial romangui al servei de l'home, fomentant i no obstaculitzant" les relacions interpersonals, un sa esperit de fraternitat i un pensament crític capaç de discerniment.
 
En recordar que l'Església es prepara per al Jubileu que començarà el pròxim Nadal, el Papa va agrair a les autoritats italianes, tant nacionals com locals, els esforços que estan realitzant per a preparar la ciutat de Roma a fi d'acollir a nombrosos pelegrins i permetre'ls treure fruits espirituals del camí jubilar. "Potser avui més que mai necessitem l'any jubilar. Enfront de tants sofriments, que provoquen desesperació no sols en les persones directament afectades, sinó en totes les nostres societats, enfront dels nostres joves, que en lloc de somiar amb un futur millor sovint se senten impotents i frustrats; i enfront dels nuvolots que, en lloc de retrocedir, semblen discernir sobre el món, el Jubileu és l'anunci que Déu mai abandona al seu poble i sempre manté obertes les portes del seu Regne". El Papa Francesc es va acomiadar dels ambaixadors desitjant-los a tots ells i als pobles que representen "un feliç any per a tots".
 
El discurs es pot veure a: https://www.youtube.com/watch?v=z0OgzBfieNI