La Generalitat de Catalunya ha publicat en el seu Diari Oficial el Projecte de decret de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya en tràmit al Departament d’Educació.

 

Amb aquest decret es pretén canviar el panorama de l’educació a Catalunya i consta d’alguns punts controvertits que suposen una vulneració de drets i de la llibertat educativa de les famílies. Les Patronals i les federacions d’AMPA de l’escola concertada han iniciat una campanya de recollida d’al·legacions contra aquest decret que s’han de fer arribar al Departament d’Educació aquesta setmana.

 

Adjuntem el document d’al·legacions per poder-lo imprimir.