Varios
Religiós
Situación Diocesana: 
Extra-diocesà amb càrrec ministerial a la diòcesi
Comunitat: