Diversos
Prevere
Situació Diocesana: 
Diocesà resident a la diòcesi
Any naixement: 
1945
Dates Ordenacions
Data ordenació presbiteral: 
25/10/1969