Informació patrimonial:

 

Església d'una sola nau amb coberta de teula àrab a dues aigües. Fou construïda l'any 1768. És dedicada a Sant Blai i s'ubica annexa al castell, a llevant d'aquest.

 

Té un transsepte al qual s'hi ha adossat una nau a la zona dreta, creant així la capella de Crist crucificat, i per sobre del braç del creuer, la sagristia. És un edifici auster i de petites dimensions, en pedra irregular, tret de les pedres cantoneres i les llindes i els muntants de la portada i els finestrals. Actualment, només és policromada la coberta essent la resta en pedra vista. Als peus de l'església hi ha un petit cor.

 

L'edifici té el campanar adossat a la zona esquerra. Fou construït entre 1815-1820 i s'hi aprecia un tractament més acurat de la pedra. És de base quadrada i al capdamunt té un pis de finestres amb les campanes i una modesta i gràcil coberta de teula àrab a quatre aigües.

 

Al portal no hi veiem cap mena de decoració, sols un relleu incís a la llinda on figura un escut i la data de 1760 a l'interior d'aquest. A l'altar major hi ha les imatges de Sant Blai, la Immaculada i Sant Josep i a la capella dreta s'hi conserven en un armari a la vista, unes antigues casulles recuperades del castell.

 

L'església fou aixecada per la col·lectivitat de veïns del poble, on antigament hi havia les quadres del castell. Realment aquesta església substituí la primitiva església de Santa Maria dels Castellots, documentada ja el 1216, que s'alçava al despoblat de Castellots, indret arrasat a la guerra dels Segadors, el 1646, i que era la parròquia del poble en origen.

 

Fets, costums i llegendes

 

El patró és sant Blai, i per aquest motiu potser agafa més profunditat el «beneït» que aquest dia es fa arreu, i en especial a la Floresta. Aquest dia es beneeix coca i es reparteix a tothom. Després es passa la plateta per tal de recollir diners i pagar les despeses.

 

Quan la pesta del colera, s'invocà sant Sebastià; el sant guari el poble, i aquest en gratitud feia festa solenement el dia 20 de gener. Aquest era un dia molt solemne, semblantment el dia de Corpus. Tant a la missa com a la processó hi assistia tot el poble i es recordava el guariment que s'esdevingué, tot demanant que no tornés més el flagell.

 

Per Dissabte Sant quan tocaven a gloria, una vella sortia amb un morter d'aram a tocar al terrat, i s'afegia aixi al so de les campanes. La creença és que així collaborava a la joia de la resurrecció i defugia el dimoni.

 

Una vegada van llençar la imatge del Sagrat Cor des de dalt de la torre del castell. La image caigué a terra dreta i no es trencà. Poc temps després, un dels qui havien organitzat el fet, pica-pedrer d'ofici, caigué de la tasconera del Vendrell, en un atac de feridura, i caigué de la mateixa manera que ell havia llençat la imatge. Poc temps després moria, en un dia d'una impressionant nevada. Hom recorda que en el moment de la seva mort esclatà una espantosa tempesta de llamps i trons.
Contacte
Telèfon: 
973 142 292
Adreça: 

Pl. de l`Església, 1; 25413 LA FLORESTA (Lleida)

 

 

Adscripció
Equip pastoral
Rector in solidum - Moderador
Rector in solidum
Barriada i Població
La Floresta
Diversos
Habitants: 
179
Horari de Misses
Hora: 
10:30
Dies: 
Diumenges i festius
Idioma: 
Català.