Equip Pastoral
Secretari General i Canceller
Auxiliar
Notari de matrimonis i agent de precs
Auxiliar
Organismes que en depenen
Contacte
Telèfon: 
973 268 628
Fax: 
973 272 972
Adreça postal: 

C/ Bisbe, 1 25002 LLEIDA