Equip Pastoral
Contacte
Adreça postal: 

C/ Carrer del Bisbe,1. 25002 Lleida