Equip Pastoral
President
Consiliari
Contacte
Adreça postal: 

Capella del Peu del Romeu C/ Cavallers, 2 Lleida 25002