El passat dimarts 30 de Maig al Teatre de l'Acadèmia Mariana ha tingut lloc la Segona Cerimònia de Graduació dels alumnes participants en el Projecte "Formacions a familiars per a preparar la prova d'obtenció del graduat en educació secundària obligatòria per a majors de 18 anys del poble gitano de la ciutat de Lleida". 

Aquest projecte, va començar a implantar-se a Lleida el mes d'octubre del 2014, amb la configuració de dos grups formatius i ha tingut continuïtat fins a l'abril del 2017, en aquest any, 3 alumnes han obtingut el graduat escolar. En total, des de l'inici del projecte, han estat 10 persones que han aprovat el graduat escolar.

La padrina de la promoció ha estat el Mª Àngels Balsells (professora de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat de Lleida), i també ha comptat amb la presència del delegat territorial a Lleida del Departament de Treball, Afers Socials i Família, el Sr. Joan Santacana, Joan Ramon Saura (president de la Fundació Verge Blanca) i Josep Roigé (coordinador del programa) és un projecte gestionat per la Fundació Verge Blanca i impulsat pel departament de Treball, Afers Socials i Famílies, emmarcat dins del Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya amb l'objectiu, per una banda millorar la seva ocupació i ocupabilitat, i per una altra la formació de familiars, com a mesura per incrementar l'èxit escolar i el seu nivell competencial.

Si ens fixem en les dades que tenim sobre educació i poble gitano, ens trobem que la població gitana adulta presenta nivells d'estudis més baixos, incloent-hi una taxa d'analfabetisme més alta que la població en el seu conjunt.

Segons dades del ministeri d'Educació, Cultura i Esport durant el curs 2012-2013 el 64,4% dels nois i noies gitanes entre 16 i 24 anys no van obtenir el títol de graduat escolar en ESO, en el conjunt de l'Estat Espanyol. Només un 3,4% de la població gitana cursava batxillerat en les mateixes dates, i l'abandonament escolar prematur ascendia al 63,7% dels joves gitanos amb edats compreses entre els 18 i 24 anys.

Aquest projecte està basat en el programa INCLUD-ED "Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education" on es van analitzar les estratègies educatives que contribueixen a superar les desigualtats i que fomenten la cohesió social.

Una de les actuacions educatives d'èxit, és la formació a familiars, ja que està demostrat que la participació de familiars en processos formatius pot suposar una incidència directa en el rendiment educatiu dels seus nens i de les nenes, ja que afavorirà la seva motivació i sentit cap als estudis.