Mn. Gerard Soler, Coordinador de l’Àrea de la Celebració Litúrgica i d’Espiritualitat, en la reunió plenària de data 9 de gener actual, resumí les característiques de la “Religiositat popular” i “Pietat Popular”, de conformitat

amb el “Directori sobre la Pietat Popular i la Litúrgia, Principis i Orientacions”, aprovat el 17 de desembre de 2001 per Decret de la Congregació per al culte diví i disciplina dels sagraments.

Atesa la seva importància, s’acordà publicar aquell resum, el text del qual el podeu llegir en el document adjunt.