El Sr Bisbe, Joan Piris, el proppassat dia 21 de novembre ha signat el document en el que ha instituït a la Diòcesi de Lleida, el Catecumenat baptismal per aquelles persones adultes (s’entén a partir dels 18 anys) que

demanin de ser incorporades a l’Església pels Sagraments de la Iniciació Cristiana.

En el mateix document s'informa de la creació del Servei diocesà per al Catecumenat a fi d’atendre d’una manera més adient aquesta nova realitat pastoral.

També es donen indicacions pràctiques per aquest procés.

 Per llegir el document sencer i l'itinerari per aquest curs, veieu els document adjunts.