La secretaria general del Bisbat de Lleida informa del canvi d’horari per atenció al públic a la Notaria de Matrimonis de cara als dos mesos d’estiu.

A partir de l’1 de juliol, la Notaria de Matrimonis estarà oberta només en aquests horaris:

Durant el mes de juliol, tots els dimarts i dijous, de les 10 del matí fins a la 1 del migdia.

Durant el mes d’agost, aquest servei del Bisbat estarà obert tots els dijous, de 10 del matí a 1 del migdia.

Us informem perquè pugueu fer les vostres previsions.