Amb data 28 de juliol de 2009, Mons. Joan Piris, Bisbe de Lleida, ha signat els següents nomenaments:

  • Mn. Ramon Prat Pons, Membre del Col·legi de Consultors.

  • Mn. Josep Anton Jové Camí, Membre del Consell Diocesà per als assumptes econòmics.

  • Mn. Joan Ramon Ezquerra Pociello, Membre del Consell Diocesà per als assumptes econòmics.