Els testimoniatges que d'ell tenim ens parlen que «emprava la seva peculiar habilitat per a una infinitat de menesters en la comunitat i en el col·legi; per exemple, a Lucena va ser operador de cinema: realitzava aquest i altres menesters amb dedicació i cura. Per on va passar, va deixar record de persona seriosa i convençuda de la seva vocació religiosa».

Podeu llegir la seva biografia.

Més informació sobre els màrtirs maristes, aquí.