La DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica) qualifica per ser professor de religió d' infantil i primària, així com de secundària. La DECA l'atorga la Conferència Episcopal Espanyola. La de primària està formada per 24 crèdits, dividits en quatre blocs o àrees temàtiques

El Bloc I, Fet Religiós, Cultura i Valors està encomanat al SAFOR, en convenni entre l'IREL i la UdL, i la pot realitzar qualsevol alumne universitari al llarg de la carrera, ja que és un eix transversal optatiu.

Els blocs II, El Missatge cristià, i III, L'Església, els Sagraments i la moral es realitzen a l'IREL, en el mateix horari de la resta de les classes.

Els bloc IV, Didàctica de la religió es fa a quart de carrera de Magisteri, en convenni també entre l'IREL i la Facultat de Ciències de l'Educació.

Enguany també han acabat professors que fan classe en instituts, a ESO, Batxilerat i Formació Professional. Aquests professors estan llicenciats o tenen el Grau en Ciències Religioses, o si tenen una altra llicenciatura han realitzat el Batxiller en Ciències Religioses de 3 anys de durada.

Tots són una font molt important de la transmissió de la fe, depenen de la Delegació d'Ensenyament de Bisbat i en col·laboració amb altres estructures de formació de la Diòcesi.