Com a membre de l’equip de Litúrgia de l'Hospitalitat de Lourdes, demano que es pregui per la peregrinació que, juntament amb el nostre Bisbe, fem a Lourdes els dies 26, 27, 28 i 29 d'aquest mes de Juny. Si pot ser en les Eucaristies de tota la Diòcesis, la pregària adjunta.

De ben segur que rebran tots la

força necessària. Gràcies

“Preguem per tots els voluntaris de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes que durant aquests dies estan, juntament amb el Bisbe Joan, en peregrinació. Perquè no es cansin de servir i estimar donant el millor servei, especialment als més febles. També preguem pels malats i gent gran. Que allí trobin consol i esperança en les seves dificultats, sota la mirada i protecció de Maria.

Preguem al Senyor”

 

Herminia Tomàs Mauri