Amb la celebració del Diumenge de Rams hem començat la Setmana Santa. Vivim els oficis religiosos, com també les celebracions de pietat popular. Potser per la bonança o per la crisi,

sembla que més persones han sortit al carrer per "veure la processó", com s'acostuma a dir. La primera ha estat la processó dels Dolors. Segons els diaris locals, més de dues mil persones l’han seguida.

En les fotografíes, la Benedicció de les Palmes, a la Catedral, i alguns passos dels dotze que van sortir. Resulta molt espectacular veure com entra a la Catedral el pas de “La somereta”, i com ho viuen els seus confrares.