L’IREL-Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida iniciarà el proper 2 de setembre les activitats acadèmiques del curs 2013/14 amb l’obertura del període d’inscripcions de matrícules, les quals es podran formalitzar a la secretaria del centre, edifici del Seminari Diocesà, carrer Canonge Brugulat, 22, de dilluns a divendres, de 18 a 20.30 hores. Les classes començaran el dia 12 de setembre, en horari de 7 a 9.30 del vespre. El proper 17 d’octubre, el president de Cáritas Española, Rafael del Río, llegirà la lliçó inaugural del curs 2013/14 a l’aula magna de la Universitat de Lleida.

A l’IREL s’imparteixen els cursos de Grau-Batxillerat i Màster/Llicenciatura en Ciències Religioses –carreres reconegudes civilment pel Ministerio de Educació, que porten a ser professor/a de religió–, els cursos d’agent de pastoral i també moltes altres activitats de tipus acadèmic com seminaris, cicles de conferències, cursos de diàleg entre fe i cultura, entre la fe i la persona i entre la fe i la justícia. Totes aquestes activitats es fan en col•laboració amb les quatre àrees del Bisbat i les Delegacions de la Diòcesi, essent el senyor Bisbe el president.

Tota aquesta tasca mereix la vostra atenció i divulgació. I és que la persona que és matricula en assignatures de Grau-Batxillerat accedirà a una formació espiritual que l’ajudarà a introduir-se en els estudis de Teologia, del Nou Testament, de moral fonamental, de bioètica, etcètera.

També les persones compromeses en diversos serveis a la seva parròquia poden fer els cursos d’Agents de Pastoral els divendres a la tarda, de 8 a 9.30 del vespre, o d’Animadors de Comunitat.

Enguany també hi ha un cicle de conferències dedicat a ‘La Saviesa’, que s’afegeix al de Fe i Justícia, el qual, organitzat per la Xarxa d’Entitats Cristianes i Justícia i Pau, tracta dels mínims imprescindibles de la dignitat humana en aquest temps de crisi punyent. El seminari ‘Atri dels gentils’ estarà dedicat a la fraternitat.

L’IREL és un espai de diàleg entre l’humanisme i el cristianisme, un espai on cursar estudis de teologia i religió a nivell universitari. Un pont entre la fe i la cultura.

Per demanar més informació al telèfon 973281538 (a partir de les 17 hores), a través del email irel@telepolis.com o consultant el web www.irellleida.com.