La Casa de l’Església-Acadèmia Mariana va acollir el passat 20 de setembre la inauguració del curs del moviment de Vida Creixent amb l'assistència d'unes 90 persones.

El president Xavier Pelegrí va presentar l’acte i a continuació el pare Josep Vilarrubias va impartir una conferencia en la qual va resumir els capítols del llibre “Testimonis de Jesucrist al segle XX” que serà el temari que treballarà enguany aquest col·lectiu. El Pare Renau va explicar que cada capítol tracta d’un personatge que és un exemple a imitar.

Després va ser el torn de la trobada en grups per comentar i exposar els diferents punts de vista i opinions que la xerrada va suscitar als assistents, unes 90 persones provinents de parròquies de la diòcesi. Tot seguit, el bisbe Salvador va presidir l’eucaristia que fou concelebrada per altres mossens, entre ells el pare Josep Vilarrubias, conciliari del moviment.

Després, tots plegats van compartir un dinar a la mateixa Acadèmia i a la tarda van celebrar l’Assemblea en la qual es van tractar diferents temes, entre d’altres la programació del curs. Es habitual que el moviment de Vida Creixent organitzi dues sortides l’any, per la tardor i la primavera, així com un recés i un viacrucis.